Conform acordului dintre România și Republica Moldova, trecerea frontierei în/dintr-un stat în celălalt este permisă fără necesitatea unei vize, această trecere putând fi efectuată în baza paşaportului valabil cel puţin 3 luni de la data intrării sau a cărţii de identitate românești aflate în prezent în circulație - www.mae.ro/travel-conditions/3739

Conform legislației aflate în vigoare în Republica Moldova, mai exact Legea Nr. 215 din 04.11.2011 se aduc la cunoștință următoarele aspecte importante de luat în calcul pentru trecerea frontierei:

Conform Capitolul IV, Sectiunea 2, Art.17, alin.(1), punct d); vă rugăm să aveți în posesia dumneavoastră cartea de identitate în original.

Pentru a evita orice tip de problemă, vă rugăm ca înainte de a porni spre Chișinău să aveți o listă printată și semnată cu logistica care intră și iasă în/din Republica Moldova - având detaliile aferente produselor și scopul acestora.
 

Între România și Republica Moldova funcţionează actualmente 6 puncte terestre de trecere a frontierei:

a) pentru transport auto:

b) transport auto şi feroviar:

c) pentru trasport feroviar:

Începând cu 1 martie 2015, proprietarii autoturismelor înmatriculate în România vor fi nevoiți să achite, la intrarea în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, contravaloarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă auto eliberată de „autoritățile” de facto și a vignetei. Atât persoanele fizice care nu sunt posesorii în acte ale autovehiculelor, cât și persoanele care circulă în Republica Moldova cu mașina înregistrată pe persoana juridică, trebuie obligatoriu să dețină o împuternicire directă.
 

Polițele de asigurare vor putea fi obținute la intrarea în regiunea transnistreană, de la așa-zisul „serviciu vamal” de la Tiraspol, care va încasa și contravaloarea acestora (costurile polițelor, pe categorii de vehicule și perioadă de valabilitate, sunt detaliate aici).

De la data de 1 martie 2015 nu vor mai putea fi utilizate, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, „cărțile verzi” eliberate de companiile românești de asigurări sau polițele de asigurare emise de companiile de profil din Republica Moldova.
 

Reguli pentru persoane rezidente şi nerezidente privind introducerea/scoaterea valutei:

 Forma de declarare 

Suma în valută străină sau echivalentul în  monedă naţională

Declarare în scris

La intrare

La ieşire

Opţional

până la 10000 Euro

până la 10000 Euro

Obligatoriu

peste 10000 Euro

de la 10000 până la 50000 Euro